Metallerin Erime Noktası

Metallerin Erime Noktası Kaçtır?

Metallerin Erime Noktası Nedir?

Erime, bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına denir. Erime sıcaklığı, bir katı maddeye ısı verildiğinde maddenin sıcaklığında belirli bir değere kadar artış olmasından sonra maddenin sıvı hale geçene kadar sabit kalan sıcaklığa denilmektedir. Erime noktası ise, kristal ve saf olan bir maddenin tamamen sıvı hale gelmesine katkı sağlayan sıcaklık derecesidir. Erime noktası, saf maddeler için karakteristik fiziksel bir sabittir. Her metal bir erime noktasına sahiptir. Bu erime noktası metallerde oldukça yüksektir.

Metallerin Erime Noktalarını Sıralama Yöntemi

Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralanmasıyla ortaya çıkan tabloya periyodik cetvel denir. Periyodik cetvelin yatay sıraları periyot; düşey sütunları ise grup olarak ifade edilmektedir. Toplam periyot sayısı 7 iken grup sayısı ise 18’dir. Metallerin erime noktalarını sıralarken de periyot ve gruplar dikkate alınmaktadır. Aynı periyotta bulunan metallerin soldan sağa doğru erime noktaları artmaktadır. Aynı grupta yer alan metallerin ise yukarıdan aşağıya doğru erime noktaları azalmaktadır.

Bazı Metallerin Erime Noktaları

Her metalin erime noktası değişkenlik göstermektedir. Dünyada en fazla bulunan metallerin erime noktalarını aşağıda listeledik:

Bakır: Dünyada en fazla kullanılan metallerden biri olan bakır elementinin erime noktası 1.085 santigrat derecedir.

Demir: Yerkabuğunda en fazla bulunan metal olan demir, dünya yüzeyinde de yaygın olarak bulunmaktadır. Sağlam ve dayanıklı olmasıyla bilinen demirin erime noktası 1538 santigrat derecedir.

Çelik: Demir ve karbon elementlerinin bileşiminden meydana gelen çelik metali, özellikle mutfak gereçlerinde karşımıza çıkmaktadır. Çeliğin erime noktası 1535 santigrat derece olarak bilinmektedir.

Altın : Kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı rengi bulunan altın elementi doğada serbest halde bulunmaktadır. Altının erime noktası 1.064 santigrat derecedir.

Gümüş: Günümüzde süs, takı ve dekorasyon eşyalarının yapımında karşımıza çıkan gümüşün erime noktası 961,6 santigrat derecedir.

Kurşun: Mavi ve gümüş rengi karışımı bir element olan kurşunun atom numarası 82 iken, sembolü ise Pb’dir. Erime noktası da 327,5 santigrat derecedir.

Nikel: Atom numarası 28 olan ve simgesi Ni olan kimyasal bir elementtir. Erime noktası 1455 santigrat derecedir.

 

Call Now Button
WhatsApp chat

Gelişmiş E-ticaret Sistemleri  eticaretteyim.com 'dan destek almaktadır