Mıknatıs – Neodyum Mıknatıs | Magneteksan

TÜRKİYE'NİN MIKNATIS MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ

Ara
Close this search box.

HACCP Nedir? Mıknatıslarda HACCP Gıda Güvenliği

haccp gıda güvenliği

HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points yani Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları kısaltmasıdır. HACCP, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu gıda güvenliği ile ilgili potansiyel riskleri ve tehlikeleri tanımlamaya, değerlendirmeye ve yönetmeye yönelik yöntem, uluslararası kabul görmüş bir yöntemdir. Hatta birçok ülke tarafından yasal bir gereklilik olarak kabul edilir. Bilimsel bir yaklaşım sunduğu için aktif bir gıda güvenliği programının merkezinde yer almaktadır.  

Manyetik çubuk, manyetik filtre, manyetik elek ve plaka mıknatıs üretiminde lider bir marka olan ve bu mıknatıs ürünlerini gıda güvenliği için üreten Magneteksan, ürünlerini sertifikalı olarak sunmaktadır. İyi yönetildiği takdirde HACCP, firmaların müşterilerine, kamuya ve düzenleyici kurumlara bu gıda güvenliği programının doğru olduğuna dair güvence verir. Özellikle gıda işletmeleri, HACCP prensiplerini uygulayarak ürünlerinin güvenliğini sağlamak ve tüketicilere kaliteli ve güvenli gıda sunmak için bu sistemi kullanır.

Mıknatısların HACCP İçerisindeki Yeri

HACCP, gıda güvenliğiyle doğrudan ilişkili bir sistem olduğu için aslında gıda üreticilerinden doğrudan bir HACCP uygulaması beklenir. Ancak, gıda sektörü dışında yer alan bir endüstriyel üretim süreci olan mıknatıs üretimi gibi endüstriyel süreçlerde de kalite kontrol ve kalite yönetimi prensipleri uygulanabilir. Mıknatıs üretimi için kalite kontrol süreçleri, üretici firma tarafından belirlenen spesifik gereksinimlere ve endüstri standartlarına göre şekillenir.

Bu süreçler, müşteri memnuniyetini sağlamak, ürün güvenilirliğini ve kalitesini korumak amacıyla uygulanır. HACCP sistemi, gıda üretimi, işleme ve dağıtım süreçlerinde uygulanabilir. Böylece, gıda güvenliği için kritik olan noktalar belirlenir ve bu noktalarda kontroller uygulanır. HACCP uygulayan işletmeler, prosedürleri belgelendirme sürecine tabi tutulabilir. Bu yöntemde izlemeler sonucunda ortaya çıkan anormal durumlar için düzeltici önlemler alınır.

Gıda güvenliğinin hammadde üretimi, tedariki ve işlenmesinden bitmiş ürünün imalatı, dağıtımı ve tüketimine kadar gıda güvenliği önem arz eder. Biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin analizi ve kontrolü yoluyla ele alındığı yönetim sistemi HACCP her alanda firmanızın gerekleri arasında olacaktır. Buradaki amacımız gıda güvenliği tehlikelerinin oluşmasını önlemek ve azaltmak olacaktır. Dünyanın en iyi üreticileri ve satıcılarının çoğu tarafından gıda güvenliği yönetim programları ve GFSI denetim şemalarına uygunluk için bir temel olarak kullanmaktadır.

İlgili:  BRC Gıda Güvenliği Nedir? Manyetik Sistemlerin BRC Denetlemelerindeki Önemi

HACCP Neden Önemlidir?

Bir HACCP programının uygun şekilde uygulanması, ham maddelerden, tesis süreçlerinden ve insan hatasından kaynaklanabilecek potansiyel tehlikeleri tanımlayıp kontrol ederek müşteri şikâyeti veya geri çağırma olasılığını azaltmaya yardımcı olur. Bir HACCP programından kaynaklanan daha fazla çalışan bilinci, bir şirketin ürün ve süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesine yardımcı olur.

Ek olarak, HACCP ilkeleri, FDA’nın gıda işleyicileri için Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) kuralı olan Tehlike Analizi ve Risk Esaslı Önleyici Kontroller (HARPC veya Önleyici Kontroller) gereklilikleriyle uyumludur. Bir HACCP planı, tüm gereksinimleri karşılamasa da gereksinimlerin çoğunu karşılar ve FSMA uyumlu bir yönetim sistemi oluşturmak için en iyi platformdur.

HACCP sistemini benimsemek ve uygulamak, ayrıca aşağıdaki açılardan gıda işletmeleri ve endüstriler için oldukça önemlidir:  

  • Gıda güvenliğini sağlamak
  • Risklerin önceden belirlenmesi
  • Yasal uyumluluk
  • İyi işletme uygulamaları
  • Müşteri güveni ve rekabet avantajı

a. Gıda Güvenliğini Sağlamak

HACCP, gıda güvenliğini sağlamak için etkili bir sistemdir. Potansiyel tehlikelerin analiz edilmesi ve kontrol altına alınması, gıda üretimi, işleme ve dağıtım süreçlerinde güvenli bir gıda arzını sağlar. Bu da, tüketicilerin sağlığını korur ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

b. Risklerin Önceden Belirlenmesi

HACCP, üretim süreçlerindeki tehlikeleri belirlemeye ve analiz etmeye odaklanır. Bu sayede, potansiyel riskler önceden tespit edilebilir ve uygun önlemler alınabilir. Bu da, işletmelerin üretim süreçlerinde kontrolü artırır ve olası sorunları minimize eder.

c. Yasal Uyumluluk

HACCP, birçok ülkede yasal bir gereklilik olarak kabul edilir. Gıda işletmeleri, HACCP prensiplerini uygulayarak ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlamak zorundadır. Bu şekilde işletmeler, denetimlerden geçmek ve yasal gerekliliklere uygunluklarını kanıtlamak için HACCP sisteminin gerekliliklerini yerine getirmelidir.

d. İyi İşletme Uygulamaları

HACCP, işletmelerin genel olarak iyi işletme uygulamalarını benimsemesini teşvik eder. Temizlik, hijyen, kalite kontrol, personel eğitimi gibi faktörler HACCP sistemiyle birlikte ele alınır. Bu da, işletmelerin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

e. Müşteri Güveni ve Rekabet Avantajı

HACCP sertifikası, müşterilere gıda güvenliği konusunda güvence verir. Bir işletmenin HACCP sertifikasına sahip olması, müşterilerin o işletmeye güvenme ve ürünlerini tercih etme olasılığını artırır. Aynı zamanda, işletmelere rekabet avantajı sağlar ve pazarda itibarlarını güçlendirir.

HACCP Standardının Mıknatıs Üretimi Endüstrisindeki Anlamı

Manyetik seperatörler başı çekmek üzere gıda sektöründe mıknatıslar, bir dizi farklı amaç için kullanılmakta ve önemli bir rol oynamaktadır. Mıknatısların gıda sektöründe önemli olduğu alanlardan bazıları, ferrous (manyetik) yabancı maddelerin ayıklanması, hijyen ve temizlik, ürün ayrımı ve konveyör sistemleri, koruyucu ürün kontrolüdür. Mıknatıslar, gıda sektöründe önemli bir araç olarak kullanılır ve gıda üretiminin güvenliği ve kalitesi için kritik bir rol oynar.

Mıknatısların doğru bir şekilde tasarlanması, kullanılması ve bakımı, gıda güvenliği standartlarının karşılanmasına yardımcı olur ve yabancı madde kontaminasyonunu önler. Bu da, tüketici sağlığını korur ve üreticilere güvenilir bir üretim süreci sunar. Gıda üretim süreçlerinde mıknatıslar, demir parçacıkları gibi ferrous (manyetik) yabancı maddelerin ayıklanmasında kullanılır. Bu yabancı maddeler, üretim hatlarındaki metal parçalarının kırılması, aşındırılması veya diğer kaynaklardan kaynaklanabilir.

Mıknatıslar, gıda üretim hatlarının başlangıcında veya belirli noktalarda kullanılarak, ürünlerin temiz ve güvenli olmasını sağlar. Mıknatıslar, hijyen ve temizlik amacıyla kullanılabilir. Örneğin, mıknatıslar, metal olmayan malzemelerin tutulduğu temizleme fırçalarında kullanılabilir. Mıknatıslar, bu fırçaların etkin bir şekilde temizlenebilmesini sağlar ve yabancı maddelerin birikmesini önler. Mıknatıslar, ürünlerin ayrılması ve sınıflandırılması için de kullanılabilir.

Mıknatıslar, ferrous ve non-ferrous gibi çeşitli özelliklere sahip gıda maddelerinin ayrılmasında kullanılabilir. Ayrıca, konveyör sistemlerinde mıknatıslar kullanılarak, ürünlerin düzgün bir şekilde akışını sağlamak ve doğru yönlendirmeyi yapmak mümkün olur. Gıda üretim süreçlerinde koruyucu ürün kontrolü için de kullanılan mıknatıslar, üretim hatlarında kullanılan diğer ekipmanların zarar görmesini önlemek için metal parçaların yakalanmasında kullanılabilir.

Gıda işleme sisteminde manyetik ayırıcı varsa veya eklenmesi düşünülüyorsa mıknatıs için ne tür standartlar olduğu merak edilir. Gıda ve süt ürünleri işleme endüstrilerinin pek çok standardı ve kriteri vardır, peki ya manyetik ayırıcılar? Bu standart, manyetik ve zayıf ferromanyetik parçacıkları gıda ürünü akışlarından ayırmak için kullanılan nihai manyetik ayırma cihazları için gereklilikleri belirleyen bir standarttır.

HACCP standardı, mıknatıs düzeneğinin sıhhi, temizlenebilir olmasını ve bakteriyel büyümenin barınmasını önleyerek ürün kontaminasyonunu azaltmak için tasarlanmasını sağlarken, yapı malzemeleri, imalat ve kaplamalar için gereklilikleri kapsar. Ek olarak, manyetik ayırıcının demir içeren kirleticileri toplama ve tutmada en yüksek verimliliği sağlayacağından emin olmak için mıknatıs gücü, ürün kapsamı ve mıknatıs devresi yapısına yönelik gereksinimleri belirtir.

HACCP Standartlarını Karşılayan Mıknatıs İmalatı

İşleyiciler, yüksek gauss ve yüksek çekme kuvvetinin her zaman verimli ve etkili bir mıknatıs anlamına gelmediğinin ve gıda işleme endüstrisine pazarlanan pek çok mıknatısın bu standardı karşılamadığının farkında olmalıdır. Magneteksan yüksek mukavemetli mıknatıslarında onları bu standardı karşılamayanlardan ayıran kutup aralığı, ürün kapsamı gibi temel faktörler bulunmaktadır. Gıda üretim süreci için manyetik ayırma cihazlarını seçmek, sadece Gauss veya çekme gücünü belirtmekten fazlasıdır.

Manyetik ayırıcının mümkün olan en iyi performansı sağlayacağından emin olmak için mıknatısın HACCP Standardını karşılaması gerekir. Metal, gıda, ilaç ve kimya gibi işleme endüstrilerinde yaygın bir kirlilik türüdür. Bu nedenle etkili mıknatıslar, HACCP planlarının hayati bir parçasıdır. İşleme endüstrilerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, nihai ürünün maksimum bütünlüğünü sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Bunun yapılmaması, aşağıdakiler gibi feci sonuçlara yol açabilir:

  1. Tüketicinin yaralanması veya zarar görmesi
  2. Ürün iadeleri
  3. Marka ve kurumsal itibarın zedelenmesi
  4. Üretim kesintileri veya proses kesintileri
  5. Proses ekipmanında hasar

Gıda Güvenliği için Magneteksan Ürünlerinin Rolü

Magneteksan, gıda endüstrisinde günümüzün gıda güvenliği gereksinimlerini karşılamak için müşterilerine yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunma taahhüdünün bir parçası olarak, birçok avantaj sağlayan sağlam bir HACCP sistemine sahip ürünler sunar. Magneteksan’ın sunduğu paslanmaz, sızdırmaz ve korozyona dayanıklı mıknatıslar sayesinde her yıl tüketiciler tarafından bulunan yabancı partiküller veya fiziksel kirleticiler nedeniyle binlerce ürünün iade sorunu ortadan kalkmaktadır.

Bu iadeler, firmalara sadece maddi açıdan zarar vermekle kalmaz aynı zamanda itibarlarına da zarar verebilmekte ve tüketici sağlığını riske atabilmektedir. Tüketildiğinde zarar verebilecek birçok türde fiziksel kirletici vardır. Fiziksel kirleticilere örnek olarak özellikle metal parçaları verilebilir. Metal gibi sert veya keskin bir malzemenin yutulması, şüphelenmeyen bir tüketicinin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir, ameliyat gerektirebilir veya ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Gıdada metal kontaminasyonunun önlenmesi, gıda güvenliği tablosunda yer alan ve uzun süredir tüm gıda üretim ve paketleme endüstrileri için büyük bir sorudur. Mevcut ve potansiyel yabancı madde tehlikeleri analiz edilirken, metal parçalar sürekli olarak önemli bir endişe kaynağı olarak tanımlanır. Bir gıda üretim birimi, bozulabilen ve yıpranabilen makinelerle çalıştığından, gıdayı kirleten metal parçacıklarının büyük bir şansı vardır.

Arızalar ve yıpranmalar nedeniyle bazen o makinelerin küçük parçaları bir ürün veya paket haline gelebilir. Metal kirleticiler kazara somunlar, cıvatalar ve rondelalar gibi gevşek ekipman parçaları şeklinde girebilir veya metal ızgaralar ve filtreler gibi diğer parçalardan kopabilir. İyi bir risk değerlendirmesi ve HACCP planı olan firmalar, tehlikenin kabul edilebilir bir düzeye indirilebilmesi için mıknatısların etkinliğini artırmak ve kullanmak için ayrıntılı bir prosedüre sahiptir.

Magneteksan ürünlerinden manyetik bar, bar mıknatıs, çubuk mıknatıs gibi manyetik çubuklar, neodyum manyetik filtreler, 150°C sıcaklığa dayanıklı manyetik filtreler, yüksek sıcaklığa dayanıklı manyetik filtreler gibi manyetik filtreler, elek mıknatıs, ızgara tipi mıknatıs, elek tipi mıknatıs gibi manyetik elekler ve konveyör bant üzerine montajlanan plaka mıknatısların gıda işleme hattındaki rolü bir hayli önemlidir.

Son Yazılar

manyetik protez diş

Manyetikli Diş Protezi ile Takma Diş Tedavisi

Protez kullanımında sorun yaşayanlar için yeni nesil manyetikli protez dişler kullanılmaktadır. Normal protezlerden farkı içerisinde bulunan mıknatıs sistemidir. Peki bu mıknatıslar ne işe yarıyor? Manyetik

ankara mıknatıs

İzmir Mıknatıs

İzmir Neodyum Mıknatıs Satışı Magneteksan Makine ARGE olarak İzmir Mıknatıs hizmeti vermekteyiz. 10 yılı aşkın bu sektörde hizmet veren olarak manyetik alan çözümleri sunmaktayız ve toptan

ankara mıknatıs

Ankara Mıknatıs

Ankara Neodyum Mıknatıs Satışı Magneteksan Makine ARGE olarak Ankara Mıknatıs hizmeti vermekteyiz. 10 yılı aşkın bu sektörde hizmet veren olarak manyetik alan çözümleri sunmaktayız ve toptan

Yeni Ürünler

450 mm boydaki neodyum mıknatıslardan üretilen bu çubuk mıknatıs en ince metal partiküllerini bile çekecek şekilde tasarlandı. Yerli üretimdir.
Elek mıknatıs ile ürünleriniz içerisinde dolaşan en ince metal tozlarını dahi yakalayın. Paslanmaz ve sızdırmaz elek mıknatıslar stoklarda.
Çok güçlü Neodimyum, paslanmaz ve cidarlı DN65 Manyetik Filtre, içerisinden geçen sıvılardan veya gazlardan demir içeren parçacıkları yakalar.
Bizi Ara
Whatsapp
Konum
Facebook