Madencilik Sektörü ?

Yeryüzünde bulunan cevher, endüstriyel hammadde, mineral, yakıt ürünleri gibi katma değeri olan herhangi bir maddeyi kullanılabilecek duruma getiren iştir.

  • Ekonomik önemi bulunan mineralleri rasyonel bir şekilde endüstriye sağlamak için geliştirilmiş uygulamalı bilim dalı.
  • Maden yataklarının aranması, projelendirilmesi, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile ilgili işlemler.
  • Maden arama metodları, en ucuz ve kolay şekilde madenin topraktan çıkarılması için gereklidir. Madencilik daha değişik teknikler ister. Maden çıkarma metodları madenin miktarı, şekli, toprak içindeki dağılışı ve derinliği, toprak altı sularının olması ve buna benzer biçok sebeplere göre başka başkadır.

Maden Sektöründe Manyetik Ayırıcılar Önemi Nedir?

Değerli madenlerin çıkarılmasında karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi istenmeyen malzemelerin ayrılmasıdır. Madencilik sektöründe ister açık ocak üretimi olsun ister yeraltı madenciliği, çok büyük miktarda değersiz ürün veya düşük değere sahip mineral ve kullanılamayan malzemeler çıkar. Bu malzemeleri değerli üründen ayırmak çok zordur. Mıknatsılar ile manyetik ayırma en çok kullanılan metodlarda biridir.

Maden Ocaklarında Manyetik Ayırma Nedir ?

Manyetik kuvveti kullanarak hammaddenin içinden metalik veya ferromanyetik malzemelerin ayırma işlemine manyetik ayırma denir. Manyetik ayırma vibrasyonlu besleme tavasına, konveyör bant üzerine ya da döküş bölgesine yerleştirerek kullanılır. Manyetik ayırıcı ile temas eden malzemeler içerisinde bulunan metalik partiküller yüksek manyetik alan içerisinde kalarak sistemden kolayca ayırılırlar.

Ara
Whatsapp
Konum
Facebook