Mıknatıs – Neodyum Mıknatıs | Magneteksan

TÜRKİYE'NİN MIKNATIS MERKEZİNE HOŞGELDİNİZ

Ara
Close this search box.

BRC Gıda Güvenliği Nedir?

brc gıda güvenliği ürünlerimiz

BRC, yani British Retail Consortium (İngiliz Perakende Konsorsiyumu), gıda güvenliği ve kalite yönetimi alanında uluslararası bir standart ve sertifikasyon programıdır. BRC Uluslararası Gıda Güvenliği Standardı, gıda üretimi, işleme ve dağıtımıyla ilgili riskleri yönetmek için bir çerçeve sunar. Amacı; gıda güvenliği, kalite, hijyen ve yasal gereklilikleri yerine getirmek için işletmelerin uygun bir altyapıyı oluşturmasını sağlamaktır.

BRC Ulusal Gıda Güvenliği Standardı; gıda üreticileri, işleyicileri, dağıtıcıları ve perakendecileri hedef alır.

Standart sayesinde gıda güvenliği risklerini değerlendirebilen, kontrol noktalarını belirleyebilen ve bu noktalarda etkili önlemler alabilen işletmeler, bu şekilde, potansiyel tehlikelerin önlenmesini sağlar. BRC Gıda Güvenliği Standardı, yıllardır önemli bir ölçüt oluşturmaktadır. Birçok ülke tarafından benimsenen bu standart, tüketiciyi korumak adına sürekli olarak gelişme göstermiştir.

BRC Gıda Güvenliğinin Amacı

GFSI kıyaslaması yapılan ilk standart olmanın yanı sıra gıda güvenliği kültürü gereklilikleri getirir, gıda sahtekarlığını tanımlar. Bunlarla birlikte ek modüller aracılığıyla denetim yükünü azaltan BRC Gıda Güvenliği, endüstriden alınan girdilerle geliştirilmiş olup, gıda ve gıda bileşenleri imalatı, işlenmesi ve ambalajlama endüstrisinde ürün güvenliği sağlar. Yasallığı, kaliteyi, bütünlüğü de sağlayarak bu kriterler için operasyonel kontrollerin yönetilmesini amaçlar.

İngiltere merkezli bu kuruluş, protokoller ve yönergeler aracılığıyla endüstriler genelinde küresel güvenlik ve kalite standartları yayınlamaktadır. Gıda güvenliği yönergeleri, tüketicilerden markalara kadar tedarik zincirindeki herkesi koruduğu için bu, bir hayli önemlidir. Gıda güvenliği için mıknatıs üretimi yapan öncü marka Magneteksan, gıda endüstrisinde kullanılan mıknatıs sistemlerinde BRC Gıda Güvenliğine büyük önem verir.

Çünkü mıknatıs üretimi yapan işletmeler için BRC Gıda Güvenliği Standardı önemi asla tartışılmaz. Magneteksan üretimi manyetik çubuklar, manyetik filtreler, manyetik elekler ve plaka mıknatıslar ve konveyör bant üzerine montajlanan plaka mıknatıslar müşterilerin taleplerini karşılamak ve güvenlerini kazanmak için BRC Gıda Güvenliği Standardına uyum içinde üretilmektedir. Bu standart, üreticilerin ve tedarikçilerin gıda güvenliği konusunda belirli kriterleri karşıladığını gösterir.

gıda güvenliği

BRC Gıda Güvenliği Standardı Temel Unsurları

2016’da BRC Global Standartları, LGC Group tarafından satın alınmıştır. Dolayısıyla artık İngiliz Perakende Konsorsiyunu tarafından kontrol edilip yönetilmemektedir. Standart, en popüler belgelendirme standartlarından biridir ve dünyanın her yerindeki gıda üreticileri, özellikle İngiliz perakendecilere ürün tedarik eden kuruluşlar tarafından benimsenmiştir. Standarda yönelik üçüncü taraf sertifikasyonu, üreticilerin müşteri, düzenleyici ve yasal gerekliliklere uyum göstermelerine yardımcıdır.

İlgili:  HACCP Gıda Güvenliği Nedir? Manyetik Sistemlerin HACCP Denetlemelerindeki Önemi

Bu nedenle durum tespiti savunması sağlamaya yardımcı olur. BRC Ulusal Gıda Güvenliği Standardı 8. Sayı’nın en son sürümü 1 Ağustos 2018’de yayınlanmıştır. Standart, kural koyucudur ve uyumlu gıda üretim kuruluşlarından beklenen güvenlik, kalite ve operasyonel kriterleri belirtir. Etkili bir gıda güvenliği ve kalite yönetim sisteminin uygulanması, üst yönetimin gıda kalitesini ve güvenliğini topluca garanti eden politikalar, hedefler ve sistemler geliştirme taahhüdünü gerektirir.

Standart, sürekli gelişmek için fırsatları belirlemek ve uygun önlemleri almak için üst yönetimin katılımıyla yönetimin gözden geçirmesi ihtiyacı da dahil olmak üzere üst yönetimin taahhüdünün açık kanıtlarına yüksek öncelik verir. İşletmenin gıda güvenliği ve kalite yönetimi konularında uluslararası kabul gören bir standarda uygunluğunu değerlendiren bir denetim sürecine tabidir. Bu standart, işletmelere gıda güvenliği, tüketici güveni ve ticari başarıya ulaşmaları için bir çerçeve sunar.

BRC Gıda Güvenliği Standardı, birkaç temel unsurdan oluşmaktadır. BRC Gıda Güvenliği Standardı temel unsurları şu şekilde sayılabilir:

  • İşletmenin organizasyon yapısı, kaynak yönetimi, personel eğitimi, tesis ve ekipmanların yönetimi gibi konuları kapsayan işletme yapısı
  • İşletme süreçlerindeki potansiyel tehlikelerin tanımlanması, analizi ve risk değerlendirmesi
  • Gıda güvenliği risklerini yönetmek için HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), yani  Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları sistemi prensiplerinin uygulanması
  • Gıda üretim sürecinde ürün kalitesi, tedarik zinciri, ambalajlama, etiketleme ve doğru ürün izlenebilirliği gibi unsurlar üzerinde kontrol sağlanması
  • İşletmenin sürekli iyileştirme ve yenilikçilik konularında çabalarını sürdürmesinin teşviki

BRC Sertifikası Nedir?

BRC sertifikası, BRCGS tarafından gerekli görülen bir kimlik bilgisidir. BRCGS, firmaların standart gıda güvenliği ve kalitesi için takip ettiği markayı tanır. BRC sertifikası ile bir şirket, günlük operasyonlarının standart güvenlik ve kalite seviyelerine ulaştığını gösterebilir. BRC belgesi firmaya değer katar, ürünlerine güven verir. Bir işletmenin BRC Belgelendirmesi alabilmesi için sekiz bölüme ayrılmış standart gereksinimleri karşılaması gerekir.

İyileştirme taahhüdü, kapsamlı bir gıda güvenliği planı, kendi kendini denetleme, yüksek hijyen standartları ve daha fazlası dahil gereksinimler vardır. Sonuç olarak, belgelendirme için güvenlik ve temizlik sağlamak gerekir. BRC sertifikası, şirketin veya kuruluşun güvenli ürünler sunmasını ve müşterilerin kaliteyi korumanın bir numaralı öncelik olduğunu bilmelerini sağlar. İzlenecek belirli prosedürleri ve yönergeleri garanti eder ve üreticiler müşteriyi korumak için yasal sorumluluklara uyar.

Mıknatıs Üretiminde BRC Gıda Güvenliği Standardının Önemi

Gıda endüstrisinde Magneteksan mıknatıs sistemleri kullanımı birçok avantaj sunar ve önemli bir rol oynar. Gıda işleme hatlarında mıknatıs sistemleri, ferromanyetik yabancı maddelerin ayıklanması, ürün kalitesinin korunması, üretim verimliliğinin artırılması, ürün güvenliği ve tüketici güveni, ilgili standartlara uyum gibi avantajlara sahiptir. Magneteksan’ın gıda güvenliği için ürettiği mıknatıs çeşitleri şunlardır:  

  1. Manyetik çubuklar (manyetik bar, bar mıknatıs, çubuk mıknatıs)
  2. Manyetik filtreler (neodyum manyetik filtreler, 150°C sıcaklığa dayanıklı manyetik filtreler, yüksek sıcaklığa dayanıklı manyetik filtreler)
  3. Manyetik elekler (elek mıknatıs, ızgara tipi mıknatıs, elek tipi mıknatıs)
  4. Plaka mıknatıslar (konveyör bant üzerine montajlanan plaka mıknatıslar)

Mıknatıs üretimi yapan Magneteksan için BRC Gıda Güvenliği Standardı’nın öneminin başında müşteri taleplerini karşılamak gelir. Müşteriler, gıda üreticilerinden veya tedarikçilerinden güvenli ve kaliteli ürünler bekler. Müşterilerin taleplerini karşılamak ve güvenlerini kazanmak için BRC Gıda Güvenliği Standardı’na uyum sağlamak önemlidir. Bu standart, üreticilerin ve tedarikçilerin gıda güvenliği konusunda belirli kriterleri karşıladığını gösterir.

Bir diğer unsur ise işletme itibarıdır. BRC Gıda Güvenliği Standartı’na uyum, işletmenin gıda güvenliği konusundaki taahhüdünü ve kalite yönetimi konusundaki yetkinliğini gösterir. Bu da, işletmenin itibarını artırabilir ve müşteri güvenini sağlayabilir. İyi bir itibar, işletmeye yeni iş fırsatları ve rekabet avantajı sağlayabilir. Risk yönetimi de önemlidir. Mıknatıs üretimi sürecinde kullanılan malzemelerin, kimyasalların veya bileşenlerin bazı durumlarda gıda ile temas etmesi mümkündür.

Bu nedenle, mıknatıs üreticileri, potansiyel riskleri değerlendirmeli, analiz etmeli ve uygun önlemler almalıdır. BRC Gıda Güvenliği Standardı, risk analizi ve risk yönetimi süreçlerini kapsar ve üreticilere bu konuda rehberlik eder. Kalite yönetimine gelince, BRC Gıda Güvenliği Standardı, işletmelerin kalite yönetimi süreçlerini geliştirmesini ve kalite standartlarını karşılamasını sağlar. Standart, üretim sürecindeki kontrolleri, belgelendirme gerekliliklerini içermektedir.

Ürün izlenebilirliğini ve doğru etiketleme uygulamalarını da içerdiğimden bu sayede, mıknatıs üretimi sürecinde ürün kalitesi ve güvenliği sağlanır. Gıda endüstrisi için mıknatıs sistemleri sağlayan öncü bir tedarikçi olarak Magneteksan, gereksinimleri karşılamak için belirli standartları ve yönergeleri takip etmeyi benimsemiştir. Özellikle, gıda kaynaklı hastalık ve yaralanmaları önlemek için gıdaların hazırlanmasındaki rutinleri ifade eden gıda güvenliğini sağlayan uygun ürünler imal etmeye dikkat eder.

Son Yazılar

manyetik protez diş

Manyetikli Diş Protezi ile Takma Diş Tedavisi

Protez kullanımında sorun yaşayanlar için yeni nesil manyetikli protez dişler kullanılmaktadır. Normal protezlerden farkı içerisinde bulunan mıknatıs sistemidir. Peki bu mıknatıslar ne işe yarıyor? Manyetik

ankara mıknatıs

İzmir Mıknatıs

İzmir Neodyum Mıknatıs Satışı Magneteksan Makine ARGE olarak İzmir Mıknatıs hizmeti vermekteyiz. 10 yılı aşkın bu sektörde hizmet veren olarak manyetik alan çözümleri sunmaktayız ve toptan

ankara mıknatıs

Ankara Mıknatıs

Ankara Neodyum Mıknatıs Satışı Magneteksan Makine ARGE olarak Ankara Mıknatıs hizmeti vermekteyiz. 10 yılı aşkın bu sektörde hizmet veren olarak manyetik alan çözümleri sunmaktayız ve toptan

Yeni Ürünler

450 mm boydaki neodyum mıknatıslardan üretilen bu çubuk mıknatıs en ince metal partiküllerini bile çekecek şekilde tasarlandı. Yerli üretimdir.
Elek mıknatıs ile ürünleriniz içerisinde dolaşan en ince metal tozlarını dahi yakalayın. Paslanmaz ve sızdırmaz elek mıknatıslar stoklarda.
Çok güçlü Neodimyum, paslanmaz ve cidarlı DN65 Manyetik Filtre, içerisinden geçen sıvılardan veya gazlardan demir içeren parçacıkları yakalar.
Bizi Ara
Whatsapp
Konum
Facebook