Alkali Metaller

Alkali Metal Nedir?

Bazik anlamına gelen alkali kelimesi, metallerin element özelliklerine göre isimlendirilmiş halidir. Periyodik tablonun birinci grubunda yer alan alkali metaller; Li, Na, K, Rb, Cs ve Fr elementlerini kapsamaktadır. Alkali metallerin yaygın bir kullanım sahası mevcuttur. Uzay araçlarında yakıt olarak kullanımlarından nükleer reaktörlerde ısı aktarımına kadar, kızıl ötesi lambalardan spektrofotometrelere kadar pek çok alanda karşımıza çıkmaktadırlar. Peki, alkali metaller nedir? Alkali metallerin çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Gelin bir bakalım.

Alkali metaller, periyodik tablonun birinci grubunda yer alan metallerdir. Bu grup elementlerinin hidroksitleri kuvvetli baz özelliği gösterdiğinden dolayı bazik anlamına gelen alkali metaller adıyla anılmaktadırlar. Kolay bir şekilde emilebilir ve uçucu hale gelebilirler. Bağıl atom kütleleri arttıkça erime ve kaynama noktaları da düşüş gösterir. Diğer metaller göre özkütleleri de ir hayli düşüktür.

Alkali metallerin hepsi tepkimelerde etkindir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir tek elektron taşırlar. Bu elektronu çok kolay bir şekilde kaybederek +1 yüklü iyonlar oluşturabildikleri için kuvvetli indirgendirler. Aynı zamanda ısı ve elektriği çok iyi iletirler. Suyla etkileşimleri oldukça güçlüdür. Suyla tepkimeye girdiklerinde hidrojen gazını açığa çıkarırlar.

Alkali Metallerin Çeşitleri Nelerdir?

Periyodik tablonun IA grubunda yer alan elementler alkali metalleri oluştururlar. Alkali metallerin çeşitlerini ve atom numaralarını aşağıda listeledik.

 • Lityum (Li): Atom Numarası 3
 • Sodyum (Na): Atom Numarası 11
 • Potasyum (K): Atom Numarası 19
 • Rubidyum (Rb): Atom Numarası 37
 • Sezyum (Cs): Atom Numarası 55
 • Fransiyum (Fr): Atom Numarası 87

Bunların arasından Sodyum ve Potasyum doğada en çok bulunan alkali metallerdir ve çeşitli bileşikleri meydana getirirler.

Alkali Metallerin Özellikleri

 • Isı ve elektriği çok iyi iletirler.
 • Metalik özellik gösterdikleri için parlak görünüme sahiptirler.
 • Diğer metallerin aksine bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir yapıları mevcuttur. (Fransiyum dışında)
 • Alkali metaller değerlik tabakalarında tek elektronu kolay bir şekilde kaybederek +1 yüklü iyonlar meydana getirirler. Bu nedenle de kuvvetli indirgendirler.
 • Birkaç istisna dışında bileşikleri iyoniktir.
 • Aleve tutulduklarında çeşitli renkler oluştururlar. Li, Na ve K tuzu çözeltisine batırılmış bir platin tel, alevi sırasıyla kırmızı, sarı ve menekşe rengine boyar.
 • Bulundukları periyottan dolayı iyonlaşma enerjileri en küçük, atom ve iyon çapları ise en büyük olan elementlerdir.
 • Her periyodun ilk elementi bulunur. Son yörüngelerinde 1 elektrona sahiptirler. Değerlik elektron sayıları da 1’dir. 1A grubundaki elementlerin elektron dağılımları S1 ile bittiğinden dolayı bu grup için periyodik tabloda (s) bloğu elementleri adı verilir.
 • Diğer metallerin aksine erime noktaları ve yoğunlukları oldukça düşüktür.
 • Alkali metallerin su ile etkileşimi oldukça şiddetlidir. Su ile reaksiyona girerler ve hidrojen gazını ortaya çıkarırlar.

 

İlgili olabilecek diğer makale;

Yarı Soy Metaller

Call Now Button
WhatsApp chat

Gelişmiş E-ticaret Sistemleri  eticaretteyim.com 'dan destek almaktadır